प्याकर र अनप्याकर मेसिनहरू

HSC Machinery Co., LTD द्वारा प्रस्ताव गरिएका सबै भागहरू HSC Machinery Co., LTD द्वारा वा यसको लागि निर्मित हुन्।र मूल उपकरण निर्माता द्वारा वा लागि होइन।देखाइएको भाग नम्बरहरू जुन मूल उपकरण निर्माताको हो, यदि कुनै हो भने, सन्दर्भ उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ।HSC Machinery Co., LTD कुनै पनि मौलिक उपकरण निर्मातासँग कुनै सम्बद्धता नभएको गुणस्तर प्रतिस्थापन पार्ट्सको एक स्वतन्त्र आपूर्तिकर्ता हो।